Желязото допринася за нормалното образуване на хемоглобина и червените кръвни телца. Той е жизненоважен минерал, защото спомага за нормалното транспортиране на кислород в тялото. Осигурявайки си прием на желязо чрез хранителни добавки, вие ще сте сигурни, че получавате необходимите нива от тази важна за изграждането на кръвта съставка.

FEROGLOBIN е идеален за цялото семейство, но е особено полезен за:

Месечния цикъл – за задоволяване на по-високите нужди от желязо при жените по време на месечния цикъл.

Вегетарианци и Вегани – да осигурят ежедневен прием на желязо и витамин В12, които са с ниско съдържание в растителните храни.

По време на бременност – в подкрепа на бъдещите майки, които имат увеличена нужда от кръв докато плодът расте.

Подрастващи деца – да осигурят ежедневен прием на жизненоважни нутриенти като желязо, които доринасят за нормалното когнитивно развитие на децата.

Атлети – да допринесе за постигане на оптимални резултати чрез желязо и витамин В6 и В12, които помагат при отделянето на енергия и водят до намаляване на умората и отпадналостта.

 

 А ето и нашата промоция: Да ПРЕБОРИМ умората с ФЕРОГЛОБИН!

Правила на промоцията:

Купи Фероглобин сироп от всяка една аптека в страната или онлайн. Снимай и изпрати продукта заедно с касовата бележка от покупката на и-мейл адрес: office@dggroup.bg и участвай в томбола за спечелване на Фероглобин сироп. Срок на промоцията – 15 март – 30 март. На 31 март ще бъдат изтеглени 10 души от всички, които са изпратили касови бележки и които ще спечелят Фероглобин сироп!

  1. Организатор

„Ди Джи Груп“ ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.Медет №4, МОЛ Диана Гавраилова,

  1. Изпълнител:

„Ди Джи Груп“ ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.Медет №4, МОЛ Диана Гавраилова,

  1. Период и провеждане на промоцията

(1.) Промоцията стартира на 15.03.2021 г. и завършва на 30.03.2021 г

(2.) Промоцията е валидна на територията на цялата страна, покупки може да се направят на място от всяка една аптека в страната или от онлайн сайтовете на аптеките. Касовата бележка при покупката трябва да се запази, да се снима и да се изпрати на адрес: office@dggroup.bg , за да бъде участието в промоцията валидно!

(3.) „Ди Джи Груп“ ЕООД предоставя 10 броя Фероглобин сироп – т.е. в промоцията, от всички изпратили касови бележки, ще има 10 печеливши, изтеглени на случаен принцип! 

(4.) По всяко време промоцията може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това по подходящ начин на office@dggroup.bg.

  1. Продукти за участие в играта

В промоцията участва продукта Фероглобин сироп на Витабиотикс.

5. Участници

В промоцията могат да се включат всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите на „Ди Джи Груп“ ЕООД.

Всеки участник има право на неограничен брой участия за периода на Промоцията.

  1. Подаръци към промоцията

(1) Всеки закупил Фероглобин сироп от всяка една аптека на територията на страната или онлайн и изпратил снимка на продукта и касовата бележка на и-мейл адрес: office@dggroup.bg участва в томбола за спечелване на Фероглобин сироп.

(2) Не се допуска замяна на подаръка с паричната му равностойност или с друг подарък.

(3) Подаръкът е личен, не може да бъде преотстъпван или заменян на лица, които не са участвали в промоцията.

(4) Подаръкът ще бъде доставян само на територията на Република България от куриер до офис или от доставчик на Ди Джи Груп ЕООД.

  1. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

(1) Купете Фероглобин сироп. Покупката трябва да е извършена в периода на промоцията, посочен в т.3 (1).

(2) Изпратете снимка на продукта с касовия бон на посочения имейл адрес, за да бъде валидно участието в промоцията. Касовият бон трябва да бъде изпратен в срок, не по-късно от 30.03.2021 година и да се вижда изцяло информацията – да няма прикрити или откъснати части! Касови бонове, които са изпратени след тази дата, не участват в промоцията!

(3) Заедно с изпращането на  снимка на продукта и касовия бон, учатникът в томболата трябва да изпрати на посочения имейл адрес данни като: три имена и телефонен номер.

(4) Тегленето ще се извършва чрез използване на специализиран компютърен софтуер. Печелившите ще бъдат изтеглени на 31. 03. 2021 година и имената им ще бъдат обявени тук – в сайта, във Фейсбук страницата на Витабиотикс и всеки спечелил ще бъде лично уведомен по имейл или чрез телефонно обаждане.

(5) Организаторът ще изпрати на печелившите уведомление по имейла, с който са се включили в играта, и ще ги покани да предоставят адрес, за да се извърши доставка на наградата.

(6) Организаторът не носи отговорност:

(а) за забавяне в изпращането на подаръци, причинено не по негова вина;

(б) ако потребителят пропусне крайния срок на промоцията.

  1. Лични данни

(1) Организаторът обработва получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото законодателство.

(2) Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(3) Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра, с цел обявяване на спечелилите, както и доставянето на наградата.

  1. Други условия

(1) Всички участници, опитали се да нарушат или нарушили тези правила или използвали или опитали се да използват техники, които имат за цел или резултат получаване на подарък чрез измама или други средства, противоречащи на механизма на промоцията, на закона или добрите нрави, както и участници, които злонамерено се опитат да осуетят провеждането на промоцията, ще бъдат дисквалифицирани. В случай на вреди, Организаторът си запазва правото да търси правата си пред компетентните органи.

(2) Спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен орган.

(3) Правилата на Играта са публикувани/обявени на www.vitabiotics.bg. Информация за промоцията може да бъде получена и на телефон 02/442 31 12 всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа и на и-мейл: office@dggroup.bg.

С включването си в промоцията, участниците приемат и се съгласяват да спазват настоящите правила.